Sunday, 5 December 2010

Vaig fent....

Amb la bufanda, ara vaig una mica més ràpid! El problema que tinc és que com que és un punt especial, si m'equivoco no sé recuperar els punts. Però de moment no es veuen gaire els errors. Només hi ha una linia que és una mica different (enlloc d'anar en diagonal, m'he equivocat en un punt i els nusos estàn al mateix nivell). Però ho repetiré en intervals iguals, i farà una mica de dibuix!

I keep on working on the scarf, now I'm getting quicker. The problem is that as it is a special stitch, I don't know how to recuperate the stitches when I do a mistake. But for the moment, you cannot see a lot my mistakes :-) . There is only one line where instead of going in diagonal, the knots are straight in line with the ones below (I had to do one more purl stitch before starting to do some knots, and I forgot). But I will do the same "mistake" in regular spaces and it will add a small design to the scarf.

No comments:

Post a Comment