Friday, 6 January 2012

Més vestits per la Cornelia

Aquestes vacances la meva neboda m'ha dit que a ella li agradava la Cornelia perquè tenia vestits i li podia cambiar els vestits. Pero que la Cornelia no tenia pijama per anar  a dormir! Així que ara li he de fer un pijama, perquà la Cornelia no hagi de dormir vestida. Potser li faré alguna altre peça de roba, per fer esport per exemple.

This holiday my niece told me that she liked Cornelia because she could change her clothing. But Cornelia doesn't have a pijama! So now I will do a pijama, so Cornelia doesn't need to go to sleep with her normal clothing. Maybe I will do something else, like some sports clothes...

No comments:

Post a Comment