Tuesday, 11 January 2011

Instruccions per cosir una bossa per joguines - Toy Bag Tutorial


(English below - this is my first tutorial, so I'm sorry if instructions are not 100% clear... )

Aquesta bossa està pensada perqué es pugui omplir i tancar fàcilment . Jo la utilitzo per guardar uns animals de fusta de la meva neboda, però es poden trobar mil altres utilitats!
La gràcia de la bossa sòn les teles,  és trobar dues teles diferents però que vagin bé juntes i una tercera tela o cinta.

Es necesita:

·         2 Teles de més o menys de , o de la grandària que es vulgui fer la bossa (en el meu cas)
·         1 cinta de més o menys   (o dues diferents, una per cada banda)
·         Fil d’un color que vaig bé amb la tela que quedarà per fora


Es comença tallant les teles del mateix tamany. Després s’ajunten del revés (és a dir la part interior de la tela per fora) i es cusen pels laterals.

Es planxen les costures cap a un costat i es dona la volta a les teles.

S’agafa el dalt  i es plega en dues vegades (una vegada, es planxa, i després una altre). Es cus per sota, de manera a que quedi espai per fer pasar la cinta.  A les puntes, perqué quedi més maco, jo les doblego endins a la primera volta i ho planxo.


Es fa el mateix amb la part de sota.
Dobleguem la bossa ajuntant la part de dalt i la part de baix.
Es pasa la cinta que tancarà la bossa per el “dalt” i el “baix”. La mateixa cinta passa per les dues parts , i surt del mateix costat que ha entrat. D’aquesta manera quan estirem les dues cintes, la bossa es tancarà.


Amb una agulla de cap, engatxem la cinta a baix de la bossa com a la foto (tindrem dos trossos de cinta, els hem de tenir engantxats junts.Cosim els laterals de la bossa, intentant cosir bastant arran, i fent atenció a ben cosir la part on hi han les cintes (es pot cosir vàries vegades per reforçar la costura).

Es dona la volta a la bossa i “voilà”!English


This bag is done so that it can be opened and closed easily. I used it to keep some wooden animals of my niece, but you can find thousand other applications.  To make the bag look good you, you need to combine 2 nice fabrics that are different but go good together.

You will need:

·         2 fabrics, more or less of  ( or any size you like)
·         1 ribbon of more or less   (you can also use 2 different ribbons, one for each size)

You begin cutting the fabric with the same size.  Afterwards you put them together, but upside down (the good faces of the fabric are facing each other) and you sew the laterals.
Iron the seams and you turn it inside out.You take the top part and you fold it twice (first one, you iron it, and then again).  You sew near the seam, so that you have space to put the ribbon in between. I fold the sides a little bit, so they will look nice.

Do the same on the other side and fold the fabric, putting the top and the back together, the exterior part of the bag on the interior.  

Put the ribbon on the “top” and the “bottom”. The same ribbon goes through both sides, and goes out on the same side that went in. That way, if you pull on the 2 ribbons at the same time, the bag will close.The ribbons have to then be pinned at the bottom of the bag, as in the picture. (make sure that you pin both ribbons at the same distance from the bottom) .You sew the laterals, making a small seam, and making sure that you sew the ribbons strong enough. You turn it around and “voilà”.
No comments:

Post a Comment